Hypertoni

Hypertoni är det latinska ordet för högt blodtryck.

Några riskfaktorer för hypertoni är stress, höga blodfetter, övervikt, diabetes, alkohol, salt och rökning. Hypertoni förstör på lång sikt kroppens blodkärl, vilket i sin tur kan leda till allvarligare sjukdomstillstånd som stroke och övrig hjärt och kärlsjukdom.

Idag uppskattas 10 procent av Sveriges befolkning lida av hypertoni av dessa bör en halv miljon behandlas med läkemedel. Man kan räkna med att blodtryckssänkande behandling minskar risken för att få stroke med ungefär en tredjedel och risken att få hjärtinfarkt med drygt en tiondel.

Personer som lider av hypertoni på grund av stress måste minska på stressen genom att förändra sin livsstil. En livsstilsförändring i samband med sjukgymnastiskbehandling ger oftast en klar förbättring. På Bodymove lär du dig avspänningsteknik där metoden går ut på att dämpa den hyperaktiva neurala aktiviteten och att återställa kroppens egen avspänningsfunktion.

Sjukgymnasten gör vid första besökstillfället en individuell bedömning av varje enskild person för att senare lägga in individuella inslag i den i grunden standardiserade metoden.

Pris: Vi har vårdavtal med landstinget, vilket innebär att landstingets ordinarie priser gäller: 110 kr/tillfälle upp till 1 100 kr, därefter gäller frikort och du betalar därmed inget mer under 12 månader från första besöket. Har du varit hos vårdcentralen eller någon vårdenhet är detta även frikortsgrundande.

Remiss är inte nödvändigt.

Ring för tidsbokning: 018-69 60 08

KONTAKTA OSS