Spänningsyrsel

Rehablitering av neurologiska sjukdomar

Uttrycket ”spänningsyrsel” antyder att man tänker sig såväl psykiska som muskelspänningar som utlösande faktorer till yrsel.

Vid spänningsyrsel uppkommer en känsla av ostadighet, en skräck för att tappa balanskontrollen och falla omkull. Ofta förekommer korta attacker av yrsel som åtföljs av ångest eller intensivt obehag.
Vanliga påverkbara orsaker till spänningsyrsel är oro och stress vilket leder till muskelspänningar i hela kroppen. Särskilt i nack- och ögonmuskulaturen.

Spänningsyrsel kan behandlas genom att patienten exponerar sig för situationer där hon/han upplever yrselattacker samtidigt som patienten lär sig om muskulära kontrollbeteenden och utövar avspänningstekniker.

På Bodymove lär vi patienten att lita på sin egen balansfunktion samtidigt som vi praktiserar avspänningstekniker. Metoden går ut på att dämpa den hyperaktiva neurala aktiviteten och att återställa kroppens egen avspänningsfunktion. Spänningsyrsel försvinner då patienten är avslappnad i sin nack- och ögonmuskulatur och börjar lita på sin naturliga balansfunktion.

Pris: Vi har vårdavtal med landstinget, vilket innebär att landstingets ordinarie priser gäller: 110 kr/tillfälle upp till 1 100 kr, därefter gäller frikort och du betalar därmed inget mer under 12 månader från första besöket. Har du varit hos vårdcentralen eller någon vårdenhet är detta även frikortsgrundande.

Remiss är inte nödvändigt.

Ring för tidsbokning: 018-69 60 08

KONTAKTA OSS