Stroke

Rehabilitering efter stroke, blodpropp & hjärnblödning

Vårt stroke rehab-program riktar sig till dig som drabbats av stroke: blodpropp eller blödning i hjärnan.

Stroke rehab programmets upplägg och innehåll anpassas individuellt för varje deltagare. Om deltagarna vill kan de utöva sin rehabilitering i grupp. Genom gruppträning med individuella inslag kan deltagarna umgås och trivas tillsammans vilket leder till att rehabiliteringen blir lättare att ta sig igenom. För Stroke främjar vi repetitioner, för den som har ork, vilja och möjlighet tränar vi gärna med er upp till 4 gånger per vecka. Efter träning med sjukgymnasten finns även möjlighet att stanna kvar för vidare självträning och anhöriga är mer än välkomna att finnas med både under besöket och vid självträning.

Sjukgymnasten gör en inledande bedömning av varje person innan vi kommer överens om deltagande. Aktiviteterna är varken för svåra el för lätta. Tillsammans med sjukgymnasten hittas lämpliga, lagom utmanande program som är individuellt anpassade. Gemensamt hittas även passande aktiviteter för hemträning och vi ser även gärna att anhöriga lär sig dessa hemövningar, finns med, tränar och peppar.

Bättre och snabbare omhändertagande i samband med medicinering och effektivare rehabilitering har lett till att fler tillfrisknar idag. Hos unga personer (barn och upp till medelålders) som drabbats av stroke ser vi ofta klara förbättringar och möjligheterna att återställas är goda. Ca 6 000 av de 30 000 personer som får stroke varje år i Sverige är i arbetsför ålder. Förbättringar kan ske inom alla åldrar flera år efter insjuknandet. Många som råkar ut för en stroke kan idag återfå många av sina förlorade funktioner och återvända till ett liv med arbete och fritid.

All rehabilitering vinner på att sättas in så tidigt som möjligt efter en stroke, dock är det aldrig för sent att börja!

Finns du eller din anhöriga på ett vårdhus/servicehus och behöver behandling på plats? Hör av er till oss så försöker vi lösa det. I individuella fall kan det vara lämpligt med hemträning. I dessa fall kommer sjukgymnasten överens med patienten om ett program för hemträning. Sjukgymnasten kan då även besöka patienten i hemmet efter avtalad tid och rehabiliteringen utövas på plats. Det är viktigt att den som insjuknat känner delaktighet och tillfredställelse.

Detta kan uppnås genom att:
• man tränar upp nedsatta funktioner
• man tänker flexibelt och lär sig nya sätt att utföra olika aktiviteter
• bostadsmiljön anpassas
• personlig assistans anpassas efter den drabbades önskemål och behov.

Pris: Vi har vårdavtal med landstinget, vilket innebär att landstingets ordinarie priser gäller: 110 kr/tillfälle upp till 1 100 kr, därefter gäller frikort och du betalar därmed inget mer under 12 månader från första besöket. Har du varit hos vårdcentralen eller någon vårdenhet är detta även frikortsgrundande.

Remiss är inte nödvändigt.

Ring för tidsbokning: 018-69 60 08

KONTAKTA OSS


Mer om stroke

Här hittar du bakgrundsinformation om stroke. Riskfaktorer, förebyggande åtgärder, hur man kan se om någon fått en stroke m.m.

Hur känner jag igen en stroke?

Kan du hålla upp armarna i 10 sek utan att de faller, säga en hel mening utan att sluddra eller tappa ord?
Symtomen vid en stroke är ofta likadana vid infarkt och blödning. De kommer ofta plötsligt som ett blixtnedslag men kan även komma gradvis.
• Plötslig förlamning: Känselnedsättning eller domning i ena kroppshalvan och eller ansiktet.
• Plötsliga tal och språkrubbningar: Talsvårigheter, sluddrande eller otydligt tal, svårt att förstå talat språk, eller svårt att läsa och skriva.
• Plötslig förvirring: Desorienterad i tid och rum.
• Blixtrande huvudvärk, illamående och kräkningar (främst vid hjärnblödning).
• Plötsliga balanssvårigheter, yrsel, svårigheter att styra eller koordinera rörelser.
• Plötsliga synrubbingar, synnedsättning svårt att se åt ena sidan eller blindhet på ena ögat.
• Plötslig medvetslöshet

Ring 112 direkt om något av ovanstående symtom visar sig, det är bråttom till ett akutsjukhus!

Strokekampanjen har något som de kallar för akuttestet. De har med hjälp av en ordramsa gjort det enkelt att komma ihåg och testa de olika symtomen vid en misstanke om stroke.
Ordramsan lyder ”A K U T”. Gå in och testa dina kunskaper och lär dig A K U T testet!

A K U T testet

Film: Akuttestet i 4D

TIA, en förvarning om stroke

Cirkulations- och syrebrist kallad ”tia” ger liknande symtom som vid en stroke. Den orsakas av små blodproppar som löses upp innan de ger bestående skador. Besvären vid en tia är övergående och försvinner efter upp till 24 timmar. När en tia har uppstått går det att förebygga en kommande stroke genom en ändrad livsstil, behandling av riskfaktorer och/eller medicinering, i vissa fall kan operation behövas.

Funktionsnedsättningar som följer av en stroke

Funktionsnedsättningar efter en stroke kan vara fysiska, kognitiva, psykosociala och känslomässiga.

Synliga funktionsnedsättningar efter en stroke (kan på kort och lång sikt vara):
• Trötthet
• Balansproblem
• Störd syn- och rumsuppfattning
• Rörelser som är fumliga och klumpiga
• Nedsatt rörlighet och svaghet, oftast på en sida av kroppen
• Språkrubbningar, svårt att tala och skriva och/eller svårt att förstå tal och skrift.
• Sväljsvårigheter samt äta och dricka
• Koncentrationsproblem
• Inkontinens

Andra följder av en stroke kan vara:
• Bristande initiativförmåga
• Depression
• Humörsvängningar, förvirring, frustration och aggression, gråt samt sexualitetsstörningar.
• I enstaka fall förekommer även kronisk smärta.

Osynliga följder av en stroke kan vara:
• Avsaknad av sjukdomsinstinkt
• Avsaknad av kroppsuppfattning
• Synfältsbortfall
• Känselnedsättning

Rehabilitering är viktigt för att återfå så många funktioner som möjligt. Vi på Bodymove ser till att ni kommer igång med rätt rehabilitering fort.

Förhindra att en ny stroke uppkommer

Det går att förhindra att en ny stroke uppkommer genom att ändra sitt sätt att leva.
• Varva ner! fysisk och psykisk stress ökar risken för en stroke.
• Gör en livsstilsförändring! Tänk på vad du äter och i vilken mängd, välj ett obehandlat alternativ istället för ett behandlat halvfabrikat, ät mer frukt och grönt och motionera regelbundet.
• Sluta röka! Rökning påskyndar åderförkalkning, vilket kan leda till en stroke.
• Håll alkoholkonsumtionen på en måttlig nivå! Undvik ”helgfyllor” och långvarigt missbruk som ökar risken för en stroke.
• Håll koll på dina kolesterolvärden! Höga kolesterolvärden leder till åderförkalkning, detta kan medföra en ökad risk för stroke.

Har någon i din närhet fått en stroke?

Livet för den som fått en stroke vänds ofta upp och ner, men det finns hopp. Idag så är omhändertagandet bättre och snabbare, med träning och vilja så blir situationen bättre för många. Vi på Bodymove ser till att ni kommer igång fort. Vi vet att antalet repetitioner är viktigt för resultaten och tränar gärna upp till 4 gånger per vecka på sjukgymnastiken. Passande övningar för självträning tas också fram. Dessa är det bra om du som närstående lär dig och kan hjälpa till vid behov, träna och peppa när ni inte är på sjukgymnastiken.

Att du som närstående är med och peppar är ett enormt stöd för den som insjuknat i stroke. Du är mer än välkommen att delta under sjukgymnastiken och ni får även stanna kvar i träningslokalen för vidare självträning under vissa tider. Resultaten kan ta lång tid men det är viktigt med vilja, tålamod och att fortsätta kämpa. Tillsammans får vi resultat!

Finns din närstående på ett vårdhus/servicehus och behöver behandling på plats? Hör av er till oss så försöker vi lösa det.

Pris: Vi har vårdavtal med landstinget, vilket innebär att landstingets ordinarie priser gäller: 110 kr/tillfälle upp till 1 100 kr, därefter gäller frikort och du betalar därmed inget mer under 12 månader från första besöket. Har du varit hos vårdcentralen eller någon vårdenhet är detta även frikortsgrundande.

Remiss är inte nödvändigt.

Ring för tidsbokning: 018-69 60 08

Det finns flera patientorganisationer som erbjuder tips, information och stöd till dig som närstående:
Strokeförbundet
Neuroförbundet
Afasiförbundet

Ytterligare strokelänkar

Testa dig! Är du i riskzonen?
SVT Nordnytt: Minska riskerna för stroke som ung
Goda råd om motion
Behöver du hjälp med att sluta röka eller snusa?
Kort näringslära
Välj rätt fett
Hur mycket ska jag salta maten?
Tallriksmodellen
Matrecept & hälsosamma matråd

hjärna

Faktorer som ökar risken för en stroke

• Ålder
• Högt blodtryck
• Diabetes
• Rökning
• Kroniskt förmaksflimmer
• Ärftlighet för hjärt-och kärlsjukdomar.
• Högt alkoholintag ”helgfylla”
• Höga blodfetter
• Övervikt
• För lite motion