Vanliga frågor

Frågor och svar som ska ge bättre förståelse av hur vi arbetar.

FAQ

Hur känner jag igen en stroke?

Kan du hålla upp armarna i 10 sek utan att de faller, säga en hel mening utan att sluddra eller tappa ord?
Symtomen vid en stroke är ofta likadana vid infarkt och blödning. De kommer ofta plötsligt som ett blixtnedslag men kan även komma gradvis.
• Plötslig förlamning: Känselnedsättning eller domning i ena kroppshalvan och eller ansiktet.
• Plötsliga tal och språkrubbningar: Talsvårigheter, sluddrande eller otydligt tal, svårt att förstå talat språk, eller svårt att läsa och skriva.
• Plötslig förvirring: Desorienterad i tid och rum.
• Blixtrande huvudvärk, illamående och kräkningar (främst vid hjärnblödning).
• Plötsliga balanssvårigheter, yrsel, svårigheter att styra eller koordinera rörelser.
• Plötsliga synrubbingar, synnedsättning svårt att se åt ena sidan eller blindhet på ena ögat.
• Plötslig medvetslöshet

Gäller frikort?

Ja, frikort gäller hos oss. Genom att landstingets ordinarie priser gäller hos oss, betalar du endast patientavgifter 110 kr/tillfälle, upp till 1 100 kr, därefter får du frikort och betalar inget mer under en tolv månaders period från första besöket.

Har ni vårdavtal med landstinget?

Vi har vårdavtal med landstinget, vilket innebär att landstingets ordinarie priser gäller, detta betyder att du endast betalar patientavgifter 110kr/tillfälle, upp till 1 100 kr, därefter får du frikort och betalar inget mer under en tolv månaders period från första besöket.

Vad kan jag som närstående göra vid stroketräning?

Du som närstående är ett viktigt stöd. Livet för den som fått en stroke vänds ofta upp och ner, men det finns hopp. Idag är omhändertagandet bättre och snabbare, med träning och vilja förbättras situationen för många. Vi på Bodymove ser till att ni kommer igång fort. Vi vet att antalet repetitioner är viktigt för resultaten och tränar gärna upp till 4 gånger per vecka på sjukgymnastiken. Passande övningar för självträning tas också fram. Dessa är det bra om du som närstående lär dig och kan hjälpa till vid behov, träna och peppa när ni inte är på sjukgymnastiken.

Att du som närstående är med och peppar är ett enormt stöd för den som insjuknat i stroke. Du är mer än välkommen att delta under sjukgymnastiken och ni får även stanna kvar i träningslokalen för vidare självträning under vissa tider. Resultaten kan ta tid, men det är viktigt med vilja, tålamod och att fortsätta kämpa. Tillsammans får vi resultat!